OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


3 według klasyfikacji ATC R01AD58
Preparaty donosowe - kortykosteriody

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Azecort
Azelastini hydrochloridum + Fluticasoni propionas
100286275
aerozol do nosa, zawiesina (137 mcg + 50 mcg)/dawkę donosową
R01AD58
Dymista
Azelastini hydrochloridum + Fluticasoni propionas
100302531
aerozol do nosa, zawiesina (137 mcg + 50 mcg)/dawkę donosową
R01AD58
Dymista
Azelastini hydrochloridum + Fluticasoni propionas
100403232
aerozol do nosa, zawiesina (137 mcg + 50 mcg)/dawkę donosową
R01AD58
Wyświetliłem 3 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.13 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.