OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


4 według klasyfikacji ATC R01BA02
Układ oddechowy - leki obkurczające i rynologiczne do stosowania miejscowego - sympatykomimetyki

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Acatar Acti-Tabs
Pseudoephedrini hydrochloridum + Triprolidini hydrochloridum
100132069
tabletki 60 mg + 2,5 mg
R01BA02
Apselan
Pseudoephedrini hydrochloridum
100246531
tabletki powlekane 60 mg
R01BA02
Sudafed
Pseudoephedrini hydrochloridum
100098533
tabletki powlekane 60 mg
R01BA02
Sudafed
Pseudoephedrini hydrochloridum
100276762
tabletki powlekane 60 mg
R01BA02
Wyświetliłem 4 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.