OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według klasyfikacji ATC R03AC04
Leki przeciwastmatyczne wziewne - selektywni antagoniści receptorów beta2-adrenergicznych

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Berotec N 100
Fenoteroli hydrobromidum
100009713
aerozol inhalacyjny, roztwór 100 mcg/dawkę inh.
R03AC04
Berotec N 100
Fenoteroli hydrobromidum
100333201
aerozol inhalacyjny, roztwór 100 mcg/dawkę
R03AC04
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.