OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według klasyfikacji ATC R03AL03
(R03A?)-

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Anoro Ellipta
Umeclidinium + Vilanterolum
100313368
proszek do inhalacji, podzielony 55 mcg + 22 mcg
R03AL03
Laventair Ellipta
Umeclidinium + Vilanterolum
100315315
proszek do inhalacji, podzielony 55 mcg + 22 mcg
R03AL03
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.06 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.