OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


3 według klasyfikacji ATC R05CA09
Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniach - wykrztuśne

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Apipulmol
Ammonii chloridum + Kalii guaiacolosulfonas
100096110
syrop (0,09 g + 2 g)/100 g
R05CA09
Apitussic
Sulfogaiacolum
100006761
syrop 52 mg/5 ml
R05CA09
Sirupus Kalii guajacolosulfonici
Sulfogaiacolum
100061234
syrop 60 mg/g
R05CA09
Wyświetliłem 3 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.