OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


3 według klasyfikacji ATC R05CB15
Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniach - mukolityki

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Erdomed
Erdosteinum
100002616
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 35 mg/ml
R05CB15
Erdomed
Erdosteinum
100091117
kapsułki 300 mg
R05CB15
Erdomed Muko
Erdosteinum
100174895
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 225 mg
R05CB15
Wyświetliłem 3 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.