OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


11 według klasyfikacji ATC R06AX26
Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie - różne

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Aleric Fexo Active
Fexofenadini hydrochloridum
100388930
tabletki powlekane 120 mg
R06AX26
Allegra
Fexofenadini hydrochloridum
100246608
tabletki powlekane 120 mg
R06AX26
FexoGen
Fexofenadini hydrochloridum
100193042
tabletki powlekane 120 mg
R06AX26
FexoGen
Fexofenadini hydrochloridum
100193059
tabletki powlekane 180 mg
R06AX26
Fexofast 120 mg
Fexofenadini hydrochloridum
100182021
tabletki powlekane 120 mg
R06AX26
Fexofast 180 mg
Fexofenadini hydrochloridum
100182050
tabletki powlekane 180 mg
R06AX26
Telfast 180
Fexofenadini hydrochloridum
100086961
tabletki powlekane 180 mg
R06AX26
Telfast 180
Fexofenadini hydrochloridum
100292264
tabletki powlekane 180 mg
R06AX26
Telfast 30
Fexofenadini hydrochloridum
100234048
tabletki powlekane 30 mg
R06AX26
Telfexo 120 mg
Fexofenadini hydrochloridum
100182009
tabletki powlekane 120 mg
R06AX26
Telfexo 180 mg
Fexofenadini hydrochloridum
100182015
tabletki powlekane 180 mg
R06AX26
Wyświetliłem 11 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.