OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


4 według klasyfikacji ATC R07AA02
Układ oddechowy - surfaktany płucne

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Curosurf
Poractant alfa
100417369
zawiesina do stosowania dotchawiczego i dooskrzelowego 80 mg/ml
R07AA02
Curosurf
Poractantum alfa
100080869
zawiesina do stosowania dotchawiczego i dooskrzelowego 80 mg, co odpowiada około 74 mg całej zawartości fosfolipidów i 0,9 mg niskocząsteczkowych hydrofobowych protein.
R07AA02
Curosurf
Poractantum alfa
100080875
zawiesina do stosowania dotchawiczego i dooskrzelowego 80 mg, co odpowiada około 74 mg całej zawartości fosfolipidów i 0,9 mg niskocząsteczkowych hydrofobowych protein.
R07AA02
Survanta
Beractantum
100078677
zawiesina do podawania dotchawiczego 25 mg/ml
R07AA02
Wyświetliłem 4 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.