OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


9 według klasyfikacji ATC S01EA05
Leki przeciw jaskrze i zwężające źrenicę - sympatykomimetyki

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Alphagan
Brimonidini tartras
100100520
krople do oczu, roztwór 2 mg/ml
S01EA05
Biprolast
Brimonidini tartras
100249587
krople do oczu, roztwór 2 mg/ml
S01EA05
Briglau
Brimonidini tartras
100038442
krople do oczu, roztwór 2 mg/ml
S01EA05
Briglau Free
Brimonidini tartras
100384240
krople do oczu, roztwór 2 mg/ml
S01EA05
Briglau PPH
Brimonidini tartras
100279246
krople do oczu, roztwór 2 mg/ml
S01EA05
Brymont
Brimonidini tartras
100247737
krople do oczu, roztwór 2 mg/ml
S01EA05
Clarix
Brimonidini tartras
100191617
krople do oczu, roztwór 2 mg/ml
S01EA05
Luxfen
Brimonidini tartras
100203438
krople do oczu, roztwór 2 mg/ml
S01EA05
Oculobrim
Brimonidini tartras
100365900
krople do oczu, roztwór 2 mg/ml
S01EA05
Wyświetliłem 9 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.06 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.