OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


10 według klasyfikacji ATC S01GA02
Leki okulistyczne - zmniejszające przekrwienie - sympatykomimetyki

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Berberil
Tetryzolinum
100109805
krople do oczu 0,5 mg/ml
S01GA02
Starazolin
Tetryzolini hydrochloridum
100063813
krople do oczu 0,5 mg/ml
S01GA02
Visine Classic
Tetryzolini hydrochloridum
100068176
krople do oczu 0,5 mg/ml
S01GA02
Visine Classic
Tetryzolini hydrochloridum
100070747
krople do oczu, roztwór 0,5 mg/ml
S01GA02
Visine Classic
Tetryzolini hydrochloridum
100269420
krople do oczu 0,5 mg/ml
S01GA02
Visine Classic
Tetryzolini hydrochloridum
100271291
krople do oczu, roztwór 0,5 mg/ml
S01GA02
Visine Classic
Tetryzolini hydrochloridum
100271486
krople do oczu, roztwór 0,5 mg/ml
S01GA02
Visine Classic
Tetryzolini hydrochloridum
100276041
krople do oczu, roztwór 0,5 mg/ml
S01GA02
Visine Classic
Tetryzolini hydrochloridum
100289919
krople do oczu, roztwór 0,5 mg/ml
S01GA02
Visine Classic
Tetryzolini hydrochloridum
100290584
krople do oczu, roztwór 0,5 mg/ml
S01GA02
Wyświetliłem 10 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.