OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


6 według klasyfikacji ATC S01JA01
Leki okulistyczne - środki barwiące

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Fluoresceine SERB
Fluoresceinum
100295848
roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml
S01JA01
Fluoresceine SERB
Fluoresceinum
100372282
roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml (10%)
S01JA01
Fluoresceine Serb
Fluoresceinum
100024859
roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml
S01JA01
Fluoresceine Thea
Fluoresceinum
100092884
roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml
S01JA01
Fluoresceine Thea
Fluoresceinum
100314267
roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml
S01JA01
Fluorescite 100 mg/ml roztwór do wstrzykiwań
Fluoresceinum
100177280
roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml
S01JA01
Wyświetliłem 6 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.