OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


37 według klasyfikacji ATC V01AA
Wyciągi alergenów odczulających

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Acarizax
Standaryzowany wyciąg alergenowy roztoczy kurzu domowego (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farina)
100330160
liofilizat doustny
V01AA03
Allergovit
Alergoidy pyłków roślin
100003975
zawiesina do wstrzykiwań dawki do leczenia początkowego: stężenie A - 1000 TU/ml, stężenie B - 10 000 TU/ml; dawka do leczenia podtrzymującego: stężenie B - 10 000 TU/ml
V01AA
Alutard SQ
Mieszanki wyciągów alergenowych (pochodzenia roślinnego, roztoczy kurzu domowego)
100246465
zawiesina do wstrzykiwań dawki do leczenia podstawowego: 100 SQ-U/ml, 100 SQ-U/ml, 10 000 SQ-U/ml, 100 000 SQ-U/ml, dawka do leczenia podtrzymującego: 100 000 SQ-U/ml
V01AA05;V01AA02;V01AA03
Alutard SQ
Wyciągi alergenowe jadów owadów błonoskrzydłych (osy i pszczoły)
100097723
zawiesina do wstrzykiwań dawki do leczenia podstawowego: 100 SQ-U/ml, 1000 SQ-U/ml, 10 000 SQ-U/ml, 100 000 SQ-U/ml, dawka do leczenia podtrzymującego: 100 000 SQ-U/ml
V01AA
Alutard SQ
Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin)
100093694
zawiesina do wstrzykiwań dawki do leczenia podstawowego: 100 SQ-U/ml, 1000 SQ-U/ml, 10 000 SQ-U/ml, 100 000 SQ-U/ml; dawka do leczenia podtrzymującego: 100 000 SQ-U/ml
V01AA
Alutard SQ
Wyciągi alergenowe pochodzenia zwierzęcego (sierść konia, kota i psa)
100097717
zawiesina do wstrzykiwań dawki do leczenia podstawowego: 100 SQ-U/ml, 1000 SQ-U/ml, 10 000 SQ-U/ml, 100 000 SQ-U/ml, dawka do leczenia podtrzymującego: 100 000 SQ-U/ml
V01AA
Alutard SQ
Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego
100004450
zawiesina do wstrzykiwań dawki do leczenia podstawowego: 100 SQ-U/ml, 1000 SQ-U/ml, 10 000 SQ-U/ml, 100 000 SQ-U/ml; dawka do leczenia podtrzymującego: 100 000 SQ-U/ml
V01AA03
Catalet C
Mieszanka alergoidów pyłku chwastów
100204969
zawiesina do wstrzykiwań stężenie 1-25 JS/ml, stężenie 2-250 JS/ml, stężenie 3-2500 JS/ml (leczenie podstawowe); stężenie 4-5000 JS/ml (leczenie podtrzymujące)
V01AA
Catalet D
Mieszanki alergoidów pyłku drzew
100235711
zawiesina do wstrzykiwań stężenie 1-25 JS/ml, stęźenie 2-250 JS/ml, stężenie 3-2500 JS/ml (leczenie podstawowe); stężenie 4-5000 JS/ml (leczenie podtrzymujące)
V01AA
Catalet T
Mieszanka alergoidów pyłku traw
100205213
zawiesina do wstrzykiwań stężenie 1-25 JS/ml, stężenie 2-250 JS/ml, stężenie 3-2500 JS/ml (leczenie podstawowe); stężenie 4-10000 JS/ml (leczenie podtrzymujące)
V01AA
Grazax
Standaryzowany wyciąg alergenowy pyłku trawy, tymotki łąkowej (Phleum pratense)
100174027
liofilizat doustny 75 000 SQ-T
V01AA
Novo-Helisen Depot
Wyciągi alergenowe grzybów pleśniowych
100246471
zawiesina do wstrzykiwań -
V01AA
Novo-Helisen Depot
Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin)
100202380
zawiesina do wstrzykiwań Leczenie początkowe: stężenie 0 - 5 TU/ml lub 5 PNU/ml; stężenie 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; stężenie 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; stężenie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml. Dawka podtrzymująca: steżenie 3-5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml
V01AA
Novo-Helisen Depot
Wyciągi alergenowe pochodzenia zwierzęcego (sierść, nabłonki, pierze)
100085329
zawiesina do wstrzykiwań -
V01AAXX
Novo-Helisen Depot
Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego
100085341
zawiesina do wstrzykiwań -
V01AA05;V01AA02;V01AA04;V01AA11;V01AA20;V01AA10;V01AA08;V01AA01
Oralair 100 IR & 300 IR
Wyciąg alergenów z pyłków traw
100226818
tabletki podjęzykowe 100 IR; 300 IR
V01AA
Oralair 300 IR
Wyciąg alergenów z pyłków traw
100226853
tabletki podjęzykowe 300 IR
V01AA
Perosall D
Alergeny pyłków drzew
100052560
roztwór do stosowania podjęzykowego dawki podstawowe: stężenie "0" - 1 JS/ml, stężenie "1" - 10 JS/ml, stężenie "2" - 100 JS/ml, stężenie "3" - 1000 JS/ml, stężenie "4" - 5000 JS/ml dawka podtrzymująca: stężenie "4" - 5000 JS/ml
V01AA05
Perosall T13
Alergeny pyłków traw
100052577
roztwór do stosowania podjęzykowego dawki podstawowe: stężenie "0" - 1 JS/ml, stężenie "1" - 10 JS/ml, stężenie "2" - 100 JS/ml, stężenie "3" - 1000 JS/ml, stężenie "4" - 5000 JS/ml dawka podtrzymująca: stężenie "4" - 5000 JS/ml
V01AA02
Pharmalgen Hymenoptera venoms
Wyciągi alergenowe jadów owadów błonoskrzydłych (osy i pszczoły)
100052844
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dawka do leczenia podstawowego i podtrzymującego - 120 mcg
V01AA
Phostal
Alergeny sierści zwierząt
100096758
zawiesina do wstrzykiwań Dawki podstawowe: stężenie 0,01 IR/ml, stężenie 0,1 IR/ml, stężene 1 IR/ml, stężenie 10 IR/ml lub stężenie 0,01 IC/ml, stężenie 0,1 IC/ml, stężene 1 IC/ml, stężenie 10 IC/ml; dawka podtrzymująca: stężenie 10 IR/ml lub syężenie 10 IC/ml
V01AA
Phostal
Mieszanki wyciągów alergenowych (pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, roztoczy, grzybów)
100236892
zawiesina do wstrzykiwań Dawki podstawowe: stężenie 0,01 IR/ml, stężenie 0,1 IR/ml, stężene 1 IR/ml, stężenie 10 IR/ml lub stężenie 0,01 IC/ml, stężenie 0,1 IC/ml, stężene 1 IC/ml, stężenie 10 IC/ml; dawka podtrzymująca: stężenie 10 IR/ml lub syężenie 10 IC/ml
V01AA
Phostal
Wyciągi alergenowe grzybów (grzyby pleśniowe, dermatofity, drożdże)
100096770
zawiesina do wstrzykiwań Dawki podstawowe: 0,01 IC/ml, 0,1 IC/ml, 1 IC/ml, 10 IC/ml. Dawka podtrzymująca: 10 IC/ml
V01AA
Phostal
Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin)
100236917
zawiesina do wstrzykiwań Dawki podstawowe: stężenie 0,01 IR/ml, stężenie 0,1 IR/ml, stężene 1 IR/ml, stężenie 10 IR/ml lub stężenie 0,01 IC/ml, stężenie 0,1 IC/ml, stężene 1 IC/ml, stężenie 10 IC/ml; dawka podtrzymująca: stężenie 10 IR/ml lub syężenie 10 IC/ml
V01AA
Phostal
Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego
100096764
zawiesina do wstrzykiwań Dawki podstawowe: stężenie 0,01 IR/ml, stężenie 0,1 IR/ml, stężene 1 IR/ml, stężenie 10 IR/ml lub stężenie 0,01 IC/ml, stężenie 0,1 IC/ml, stężene 1 IC/ml, stężenie 10 IC/ml; dawka podtrzymująca: stężenie 10 IR/ml lub syężenie 10 IC/ml
V01AA
Pollinex + Rye
Wyciągi alergenowe z pyłków 13 traw
100205348
zawiesina do wstrzykiwań 600 SU/ml, 1600 SU/ml, 4000 SU/ml (leczenie podstawowe); 4000 SU/ml (leczenie podtrzymujące)
V01AA
Purethal
Mieszanki alergoidów pyłku roślin
100111720
zawiesina do wstrzykiwań 500 mcg/ml
V01AA05;V01AA02
Purethal
Pojedyncze alergoidy pyłków roślin
100111713
zawiesina do wstrzykiwań 500 mcg/ml
V01AA05
Staloral
Mieszanki wyciągów alergenowych (pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, roztoczy, grzybów)
100194722
roztwór do stosowania doustnego i podjęzykowego
V01AA
Staloral
Wyciągi alergenowe grzybów (grzyby pleśniowe, dermatofity, drożdże)
100096741
roztwór do stosowania doustnego i podjęzykowego
V01AA
Staloral
Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin)
100095144
roztwór do stosowania doustnego i podjęzykowego -
V01AA
Staloral
Wyciągi alergenowe pochodzenia zwierzęcego
100237911
roztwór do stosowania doustnego i podjęzykowego Dawki podstawowe: stężenie: 0,1 IR/ml, 1 IR/ml. 10 IR/ml, 100 IR/ml lub stężenie: 0,1 IC/ml, 1 IC/ml. 10 IC/ml, 100 IC/ml; dawki podtrzymujące: stężenie 100 IR/ml lub stężenie 100 IC/ml
V01AA
Staloral
Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego
100096735
roztwór do stosowania doustnego i podjęzykowego
V01AA
Staloral 300
Mieszanki wyciągów alergenowych
100123254
roztwór do stosowania podjęzykowego (10 IR lub 300 IR) nie więcej niż 40 mg
V01AA
Staloral 300
Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin)
100123290
roztwór do stosowania podjęzykowego (10 IR lub 300 IR) nie więcej niż 40 mg
V01AA
Staloral 300
Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego
100123277
roztwór do stosowania podjęzykowego (10 IR lub 300 IR) nie więcej niż 40 mg
V01AA
Venomenhal
Jady owadów błonkoskrzydłych (osy lub pszczoły) do testów skórnych i immunoterapii swoistej
100114025
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu -
V01AA
Wyświetliłem 37 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.