OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według klasyfikacji ATC V01AA05;V01AA02;V01AA03
Wyciągi alergenów odczulających

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Alutard SQ
Mieszanki wyciągów alergenowych (pochodzenia roślinnego, roztoczy kurzu domowego)
100246465
zawiesina do wstrzykiwań dawki do leczenia podstawowego: 100 SQ-U/ml, 100 SQ-U/ml, 10 000 SQ-U/ml, 100 000 SQ-U/ml, dawka do leczenia podtrzymującego: 100 000 SQ-U/ml
V01AA05;V01AA02;V01AA03
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Alutard SQ

Mieszanki wyciągów alergenowych (pochodzenia roślinnego, roztoczy kurzu domowego)
V01AA05;V01AA02;V01AA03 Wyciągi alergenów odczulających
zawiesina do wstrzykiwań dawki do leczenia podstawowego: 100 SQ-U/ml, 100 SQ-U/ml, 10 000 SQ-U/ml, 100 000 SQ-U/ml, dawka do leczenia podtrzymującego: 100 000 SQ-U/ml
- rej. 03598

Opakowanie handloweWydawanie
1 zestaw: 4 fiol. 5 ml (stężenia 1-4) do leczenia podstawowego
ID: 16402
Rp na receptę
05909990359813
1 zestaw: 1 fiol. 5 ml (stężenie 4) do leczenia podtrzymującego
ID: 47174
Rp na receptę
05909990359820
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.