OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


4 według klasyfikacji ATC V03AB15
Antidota

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Naloxonum hydrochloricum WZF
Naloxoni hydrochloridum
100045502
roztwór do wstrzykiwań 400 mcg/ml
V03AB15
Naloxonum hydrochloricum WZF
Naloxoni hydrochloridum
100370308
roztwór do wstrzykiwań 400 mcg/ml
V03AB15
Nexodal
Naloxoni hydrochloridum
100081656
roztwór do wstrzykiwań 0,4 mg/ml
V03AB15
Nyxoid
Naloxoni hydrochloridum dihydricum
100399996
aerozol do nosa, roztwór 1,8 mg
V03AB15
Wyświetliłem 4 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.