OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według klasyfikacji ATC V03AE01
Leki stosowane w hiperkalemii

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Calcium Resonium
Calcii polistyreni sulfonas
100012388
proszek doustny lub do sporządzania zawiesiny doodbytniczej 1,2 g Ca2+/15 g
V03AE01
Resonium A
Natrii polistyreni sulfonas
100057994
proszek doustny lub do sporządzania zawiesiny doodbytniczej 1,42 g Na+/15 g
V03AE01
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.