OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według klasyfikacji ATC V03AF07
Preparaty odtruwające stosowane w czasie leczenia cytostatykami

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Fasturtec
Rasburicasum
100108639
proszek i rozpuszczalnik do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji dożylnych 1,5 mg/ml
V03AF07
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Fasturtec

Rasburicasum
V03AF07 Preparaty odtruwające stosowane w czasie leczenia cytostatykami
proszek i rozpuszczalnik do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji dożylnych 1,5 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 7,5 mg + 1 amp. rozp.
ID: 20211
Rpz recepty specjalne
05909990943128
3 fiol. 1,5 mg + 3 amp. rozp.
ID: 19376
Rpz recepty specjalne
05909990943111
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.