OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


55 według klasyfikacji ATC V09
(V09?)-

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
99Tc - Tektrotyd
Technetium 99mTc-HYNIC-Tyr^3-Octeotide
100138327
liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 16 mcg HYNIC-[De-Phe^1, Tyr^3-Oktreotyd] TFA
V09IA07
Amyvid
Florbetapirum (18F)
100305831
roztwór do wstrzykiwań 800 MBq/ml
V09AX05
Amyvid
Florbetapirum (18F)
100305848
roztwór do wstrzykiwań 1900 MBq/ml
V09AX05
Axumin
Flucuclovinum [18F]
100417079
roztwór do wstrzykiwań 3200 MBq/ml
V09IX12
Axumin
Flucuclovinum [18F]
100391813
roztwór do wstrzykiwań 1600 MBq/ml
V09IX12
DaTSCAN
Ioflupanum 123 I
100124992
roztwór do wstrzykiwań 74 MBq/ml
V09AB03
Drytec
Natrii pertechnetatis (99mTc) fissione formati solutio iniectabilis
100116780
sterylny eluat technecjanu (VII) sodu z generatora radionuklidowego generator radionuklidu 99mTc o zawartości macierzystego radionuklidu 99Mo w granicach 2,5-100 GBq/generator na dzień kalibracji
V09FX01
Efdege
Fludeoxyglucosum [18 F]
100159772
roztwór do wstrzykiwań dożylnych 1 GBq/ml
V09IX04
FDG Pozyton
Fludeoxyglucosum [18 F]
100352109
roztwór do wstrzykiwań 250 - 3100 MBq/ml na czas kalibracji
V09IX04
FDGtomosil
Fludeoxyglucosum (18F)
100326253
roztwór do wstrzykiwań 550 MBq/ml
V09IX04
Fludeoksyglukoza Euro-PET
Fludeoxyglucosum [18 F]
100192019
roztwór do wstrzykiwań 300-3100 MBq/ml
V09IX04
Fludeoxyglucose (18F) Biont
Fludeoxyglucosum [18 F]
100281160
roztwór do wstrzykiwań 200-2200 MBq/ml
V09IX04
Fludeoxyglucose (18F) Monrol
Fludeoksyglukoza [18 F]
100340655
roztwór do wstrzykiwań 200-2200 MBq/ml
V09IX04
Fludeoxyglucose (18F) UJV
Fludeoxyglucosum[18 F]
100373809
roztwór do wstrzykiwań 100-1500 MBq/ml
V09IX04
Fluorocholine (18F) Synektik
Fluorocholini (18F) chloridum
100389503
roztwór do wstrzykiwań 1 GBq/mL
V09IX07
GalliaPharm
Germanium (68GE) chloridum/Galium (68Ga) chloridum
100336926
generator radionuklidu 0,74 - 1,85 GBq
V09X
Gluscan
Fludeoxyglucosum [18 F]
100364510
roztwór do wstrzykiwań 600 MBq/ml
V09IX04
Gluscan PL
Fludeoxyglucosum [18 F]
100235817
roztwór do wstrzykiwań 500 MBq/ml
V09IX04
Hipuran - 131^I do wstrzykiwań
Natrii iodohippurati (131I) solutio iniectabilis
100048720
roztwór do wstrzykiwań 3,7-74 MBq/ml
V09CX02
IASOcholine
Fluorocholinum [18F]
100283880
roztwór do wstrzykiwań 1 GBq/ml
V09IX07
IASOflu
Natrii fluoridum (18^F)
100239650
roztwór do wstrzykiwań 2 GBq/ml
V09IX06
Jodek sodu, Na 131 I Polatom do terapii
Natrii iodidum (131I)
100032557
kapsułki twarde 37 MBq- 5500 MBq
V09XA
Jodek sodu Na 131 I Polatom, kapsułki do diagnostyki
Natrii iodidum (131I)
100202166
kapsułki twarde aktywność od 1 MBq do 37 MBq
V09FX03
Jodek sodu Na 131I, roztwór do wstrzykiwań
Natrii iodidum (131I) Solutio Iniectablis
100061607
roztwór do wstrzykiwań 37-740 Mbq/ml
V09FX03;V10XA01
LeukoScan
Sulesomabum
100311464
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 0,31 mg
V09HA04
Lumark
Lutetii chloridum
100351593
prekursor radiofarmaceutyczny, roztwór 80 GBq/ml
V09
Lymphoseek
Tilmanoceptum
100332779
zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego 50 mcg
V09IA09
Maasol - Zestaw do sporządzania makroagregatów ludzkiej albuminy znaczonych technetem 99m
Macrosalbum 99m Tc
100108591
proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań 1,75 mg
V09EB01
Metajodobenzyloguanidyna- 123 I (MIBG-123 I)
Iobenguani (123I) solutio iniectabilis
100101146
roztwór do wstrzykiwań 18,5 - 370 MBq/ml
V09IX01
Metajodobenzyloguanidyna 131 I (MIBG- 131 I) do diagnostyki
Iobenguani (131I) solutio iniectabilis ad usum diagnosticum
100199582
roztwór do wstrzykiwań 10-37 MBq/ml
V09IX02
Mibitec
Tetrafluoroboran [tetrakis(2-metoksy-2-metylopropylo-1-izocyjanido)miedzi(1+)]
100279915
zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego -
V09GA01
MonFCH
[18F]-Fluorocholine
100358603
roztwór do wstrzykiwań 910-3415 MBq/ml
V09IX07
NANOCOLL zestaw do sporządzania radiofarmaceutyku
Humani albumini nanocolloidalis et technetii (99 mTc) suspensio iniectabilis
100114002
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 0,5 mg; dla podawania dożyl. o aktywności: od 185 MBq do 500 MBq; dla podawania podsk. o aktywności: od 18,5 MBq do 110 MBq
V09DB01
NanoScan
Albumina osocza ludzkiego w postaci nanokoloidu
100338227
zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego 0,5 mg w 1000 ml
V09DB01
Neuraceq
Florbetabenum (18F)
100322663
roztwór do wstrzykiwań 300 MBq/ml
V09AX06
PoltechColloid
Technetii stannii colloidali (99mTc)
100034036
liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 0,17 mg
V09DB04
PoltechDMSA
Technetiii (99mTc) succimeri solutio iniectabilis
100033953
zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego 1 mg DMSA
V09CA02
PoltechDTPA
Technetii (99mTc) pentetatis
100219511
liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 13,25 mg DTPA (sodu dietylenotriamiopentaoctan jednowodny)
V09CA01
PoltechMDP
Technetii (99mTc) medronati solutio iniectabilis
100219505
liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 5 mg MDP
V09BA02
PoltechMIBI
Technetii 99mTc succimeri solutio iniectabilis
100201540
zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego 1 mg MIBI
V09GA01
PoltechRBC
Technetii (99mTc) tin pyrophosphate
100205897
liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 13,4 mg sodu pirofosforan dziesięciowodny
V09GA06
Poltechnet
Natrii pertechnetatis (99mTc) fissione formati solutio iniectabilis
100336688
generator radionuklidu 8 - 175 GBq
V09FX01
Radio-Flu
Natrii fluoridum
100337860
roztwór do wstrzykiwań 0,1-4 GBq/ml
V09IX06
Renoscint MAG 3
Betiatidum
100376417
zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego 1 mg
V09CA03
Scintimun
Besilesomabum
100316444
zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego 1 mg
V09HA03
SomaKit TOC
Edotreotidum
100381890
zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego 40 mcg
V09IX09
Steripet
Fludeoxyglucosum [18 F]
100284359
roztwór do wstrzykiwań 250 MBq/ml
V09IX04
Techimmuna
Immunoglobulinum humanum G modificatum
100332584
zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego 2 mg
V09HA01
Technescan DMSA Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego
Technetium (99mTc) succimerum
100302778
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1,2 mg kwasu mezo 2,3-dimerkaptobursztynowego
V09CA02
Technescan LyoMAA Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego
Technetii (99mTc) macrosalbi suspensio iniectabilis
100294731
proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań 2,0 mg makroagregatów albuminy ludzkiej
V09EB01
Technescan PYP Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego
Stanni pyrophosphatis et technetii (99mTc) solutio iniectabilis
100302880
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 20 mg sodu pirofosforanu dziesięciowodnego, 4 mg cyny(II) chlorku dwuwodnego
V09BA
Theracap ^131
Natrii iodidum (131I)
100106020
kapsułki aktywność od 37 MBq do 2035 MBq (co 37MBq) aktywność od 2,22 Gbq do 5,55 GBq (co 185 MBq)
V09XA
Ultra-Technekow FM
Natrii pertechnetatis (99mTc) fissione formati solutio iniectabilis
100287323
generator radionuklidu generator radionuklidu (99Mo/99mTc) o aktywności macierzystego radionuklidu (99Mo): 2,15; 4,30; 6,45; 8,60; 10,75; 12,90; 17,20; 21,50; 25,80; 30,10; 34,40; 43,00 GBq
V09FX01
V-PET
Fludeoxyglucosum [18 F]
100390067
roztwór do wstrzykiwań 1 GBq/ml na dzień i godzinę odniesienia
V09IX04
Vizamyl
Flutemetamolum
100326514
roztwór do wstrzykiwań 400 MBq/ml
V09AX04
Wyświetliłem 55 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.