OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według klasyfikacji ATC V09AX05
(V09A?)-

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Amyvid
Florbetapirum (18F)
100305831
roztwór do wstrzykiwań 800 MBq/ml
V09AX05
Amyvid
Florbetapirum (18F)
100305848
roztwór do wstrzykiwań 1900 MBq/ml
V09AX05
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.