OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według klasyfikacji ATC V09GA01
(V09G?)-

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Mibitec
Tetrafluoroboran [tetrakis(2-metoksy-2-metylopropylo-1-izocyjanido)miedzi(1+)]
100279915
zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego -
V09GA01
PoltechMIBI
Technetii 99mTc succimeri solutio iniectabilis
100201540
zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego 1 mg MIBI
V09GA01
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.