OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


11 według klasyfikacji ATC V09IX04
(V09I?)-

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Efdege
Fludeoxyglucosum [18 F]
100159772
roztwór do wstrzykiwań dożylnych 1 GBq/ml
V09IX04
FDG Pozyton
Fludeoxyglucosum [18 F]
100352109
roztwór do wstrzykiwań 250 - 3100 MBq/ml na czas kalibracji
V09IX04
FDGtomosil
Fludeoxyglucosum (18F)
100326253
roztwór do wstrzykiwań 550 MBq/ml
V09IX04
Fludeoksyglukoza Euro-PET
Fludeoxyglucosum [18 F]
100192019
roztwór do wstrzykiwań 300-3100 MBq/ml
V09IX04
Fludeoxyglucose (18F) Biont
Fludeoxyglucosum [18 F]
100281160
roztwór do wstrzykiwań 200-2200 MBq/ml
V09IX04
Fludeoxyglucose (18F) Monrol
Fludeoksyglukoza [18 F]
100340655
roztwór do wstrzykiwań 200-2200 MBq/ml
V09IX04
Fludeoxyglucose (18F) UJV
Fludeoxyglucosum[18 F]
100373809
roztwór do wstrzykiwań 100-1500 MBq/ml
V09IX04
Gluscan
Fludeoxyglucosum [18 F]
100364510
roztwór do wstrzykiwań 600 MBq/ml
V09IX04
Gluscan PL
Fludeoxyglucosum [18 F]
100235817
roztwór do wstrzykiwań 500 MBq/ml
V09IX04
Steripet
Fludeoxyglucosum [18 F]
100284359
roztwór do wstrzykiwań 250 MBq/ml
V09IX04
V-PET
Fludeoxyglucosum [18 F]
100390067
roztwór do wstrzykiwań 1 GBq/ml na dzień i godzinę odniesienia
V09IX04
Wyświetliłem 11 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.