OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według klasyfikacji ATC V09IX06
(V09I?)-

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
IASOflu
Natrii fluoridum (18^F)
100239650
roztwór do wstrzykiwań 2 GBq/ml
V09IX06
Radio-Flu
Natrii fluoridum
100337860
roztwór do wstrzykiwań 0,1-4 GBq/ml
V09IX06
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.