OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


3 według klasyfikacji ATC V09IX07
(V09I?)-

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Fluorocholine (18F) Synektik
Fluorocholini (18F) chloridum
100389503
roztwór do wstrzykiwań 1 GBq/mL
V09IX07
IASOcholine
Fluorocholinum [18F]
100283880
roztwór do wstrzykiwań 1 GBq/ml
V09IX07
MonFCH
[18F]-Fluorocholine
100358603
roztwór do wstrzykiwań 910-3415 MBq/ml
V09IX07
Wyświetliłem 3 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.