OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


3 według klasyfikacji ATC V09X
(V09X?)-

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
GalliaPharm
Germanium (68GE) chloridum/Galium (68Ga) chloridum
100336926
generator radionuklidu 0,74 - 1,85 GBq
V09X
Jodek sodu, Na 131 I Polatom do terapii
Natrii iodidum (131I)
100032557
kapsułki twarde 37 MBq- 5500 MBq
V09XA
Theracap ^131
Natrii iodidum (131I)
100106020
kapsułki aktywność od 37 MBq do 2035 MBq (co 37MBq) aktywność od 2,22 Gbq do 5,55 GBq (co 185 MBq)
V09XA
Wyświetliłem 3 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.