OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


9 według nazwy międzynarodowej Abacavirum---Lamivudinum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Abacavir + Lamivudine Mylan
Abacavirum + Lamivudinum
100335051
tabletki powlekane 600 mg + 300 mg
J05AR02
Abacavir + Lamivudine Sandoz
Abacavirum + Lamivudinum
100370165
tabletki powlekane 600 mg + 300 mg
J05AR02
Abacavir/Lamivudine Teva
Abacavirum + Lamivudinum
100337506
tabletki powlekane 600 mg + 300 mg
J05AR02
Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva
Abacavirum + Lamivudinum + Zidovudinum
100300868
tabletki powlekane 300 mg + 150 mg + 300 mg
J05AR04
Iviverz
Abacavirum + Lamivudinum
100342499
tabletki powlekane 600 mg + 300 mg
J05AR02
Kivexa
Abacavirum + Lamivudinum
100137983
tabletki powlekane 600 mg + 300 mg
J05AR02
Retrikil
Abacavirum + Lamivudinum
100366985
tabletki powlekane 600 mg + 300 mg
J05AR02
Triumeq
Dolutegravirum + Abacavirum + Lamivudinum
100325302
tabletka powlekana 50 mg + 600 mg + 300 mg
J05AR13
Trizivir
Abacavirum + Lamivudinum + Zidovudinum
100110487
tabletki powlekane 300 mg + 150 mg + 300 mg
J05AR04
Wyświetliłem 9 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.