OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Abataceptum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Orencia
Abataceptum
100157000
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 250 mg
L04AA24
Orencia
Abataceptum
100285235
roztwór do wstrzykiwań 125 mg
L04AA24
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.