OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


3 według nazwy międzynarodowej Acebutololum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Acecor
Acebutololum
100002220
tabletki powlekane 400 mg
C07AB04
Sectral 200
Acebutololum
100060364
tabletki powlekane 200 mg
C07AB04
Sectral 400
Acebutololum
100060393
tabletki powlekane 400 mg
C07AB04
Wyświetliłem 3 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.