OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Acidum-5-aminolevulinicum-hydrochloridum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Ameluz
Acidum 5-aminolevulinicum hydrochloridum
100308580
żel 78 mg/g
L01XD04
Gliolan
Acidum 5-aminolevulinicum hydrochloridum
100021358
proszek do sporządzania roztworu doustnego 30 mg/ml
L01XD04
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.