OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


5 według nazwy międzynarodowej Acidum-acetylsalicylicum---Coffeinum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Aspirin Extra
Acidum acetylsalicylicum + Coffeinum
100032729
tabletki 500 mg + 50 mg
N02BA01
Coffepirine Tabletki od bólu głowy
Acidum acetylsalicylicum + Coffeinum
100001580
tabletki 450 mg + 50 mg
N02BA51
Dampiryna
Acidum acetylsalicylicum + Coffeinum
100268372
tabletki 400 mg + 50 mg
N02BA51
Etopiryna Kontrol
Acidum acetylsalicylicum + Coffeinum
100065172
tabletki 300 mg + 50 mg
N02BA51
Kopiryna - tabletki od bólu głowy
Acidum acetylsalicylicum + Coffeinum
100113988
tabletki 400 mg + 50 mg
N02BA51
Wyświetliłem 5 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.