OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Acidum-acetylsalicylicum---Paracetamolum---Coffe

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Etopiryna Extra
Acidum acetylsalicylicum + Paracetamolum + Coffeinum
100299131
tabletki 250 mg + 200 mg + 50 mg
N02BA51
Excedrin MigraStop
Acidum acetylsalicylicum + Paracetamolum + Coffeinum
100223056
tabletki powlekane 250 mg + 250 mg + 65 mg
N02BA51
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.