OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Acidum-carglumicum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Carbaglu
Acidum carglumicum
100133672
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej 200 mg
A16AA05
Ucedane
Acidum carglumicum
100392149
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej 200 mg
A16AA05
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.