OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


6 według nazwy międzynarodowej Acidum-mycophenolicum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Axympa
Acidum mycophenolicum
100305535
tabletki dojelitowe 180 mg
L04AA06
Axympa
Acidum mycophenolicum
100305541
tabletki dojelitowe 360 mg
L04AA06
Marelim
Acidum mycophenolicum
100336978
tabletki dojelitowe 180 mg
L04AA06
Marelim
Acidum mycophenolicum
100336984
tabletki dojelitowe 360 mg
L04AA06
Myfortic 180 mg powlekane tabletki dojelitowe
Acidum mycophenolicum
100136742
tabletki dojelitowe 180 mg
L04AA06
Myfortic 360 mg powlekane tabletki dojelitowe
Acidum mycophenolicum
100136417
tabletki dojelitowe 360 mg
L04AA06
Wyświetliłem 6 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.