OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


36 według nazwy międzynarodowej Acidum-zoledronicum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Aclasta
Acidum zoledronicum
100137948
roztwór do infuzji 5 mg
M05BA08
Desinobon
Acidum zoledronicum
100286306
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 4 mg/5 ml
M05BA08
Fayton
Acidum zoledronicum
100287949
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 4 mg/5 ml
M05BA08
Fayton
Acidum zoledronicum
100302070
roztwór do infuzji 4 mg/100 ml
M05BA08
Osporil
Acidum zoledronicum
100289799
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 4 mg/5 ml
M05BA08
Osporil
Acidum zoledronicum
100338121
roztwór do infuzji 4 mg/100 ml
M05BA08
Zendractin
Acidum zoledronicum
100307379
roztwór do infuzji 4 mg/ 100 ml
M05BA08
Zerlinda
Acidum zoledronicum
100315278
roztwór do infuzji 4 mg/100 ml
M05BA08
Zoledronic Acid Accord
Acidum zoledronicum
100338635
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 4 mg/5 ml
M05BA08
Zoledronic Acid Accord
Acidum zoledronicum
100397164
roztwór do infuzji 4 mg/100 ml
M05BA08
Zoledronic Acid Actavis
Acidum zoledronicum
100279401
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 4 mg/5 ml
M05BA08
Zoledronic Acid Hospira
Acidum zoledronicum
100295280
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 4 mg/5 ml
M05BA08
Zoledronic Acid Hospira
Acidum zoledronicum
100295297
roztwór do infuzji 4 mg/100 ml
M05BA08
Zoledronic Acid Hospira
Acidum zoledronicum
100295305
roztwór do infuzji 5 mg/100 ml
M05BA08
Zoledronic Acid Mylan
Acidum zoledronicum
100044081
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 4 mg/5 ml
M05BA08
Zoledronic Acid Noridem
Acidum zoledronicum
100304122
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 4 mg/5 ml
M05BA08
Zoledronic Acid Teva
Acidum zoledronicum
100277477
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 4 mg/5 ml
M05BA08
Zoledronic Acid Teva
Acidum zoledronicum
100387310
roztwór do infuzji 4 mg/100 ml
M05BA08
Zoledronic Acid Teva Pharma
Acidum zoledronicum
100277483
roztwór do infuzji 5 mg
M05BA08
Zoledronic Fair-Med
Acidum zoledronicum
100005187
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 4 mg/5 ml
M05BA08
Zoledronic acid Claris
Acidum zoledronicum
100344475
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 4 mg/5 ml
M05BA08
Zoledronic acid Fresenius Kabi
Acidum zoledronicum
100000014
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 4 mg/5 ml
M05BA08
Zoledronic acid Generics
Acidum zoledronicum
100300124
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 4 mg/5 ml
M05BA08
Zoledronic acid Mylan
Acidum zoledronicum
100315893
roztwór do infuzji 5 mg
M05BA08
Zoledronic acid Mylan
Acidum zoledronicum
100322500
roztwór do infuzji 4 mg/100 ml
M05BA08
Zoledronic acid Neogen
Acidum zoledronicum
100305363
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 4 mg/5 ml
M05BA08
Zoledronic acid Polpharma
Acidum zoledronicum
100287493
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 4 mg/5 ml
M05BA08
Zoledronic acid Sandoz
Acidum zoledronicum
100289730
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 4 mg/5 ml
M05BA08
Zoledronic acid Zentiva
Acidum zoledronicum
100294553
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 4 mg/5 ml
M05BA08
Zoledronic acid Zentiva
Acidum zoledronicum
100294607
roztwór do infuzji 5 mg/100 ml
M05BA08
Zoledronic acid medac
Acidum zoledronicum
100286499
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 4 mg/5 ml
M05BA08
Zoledronic acid medac
Acidum zoledronicum
100299616
roztwór do infuzji 4 mg/100 ml
M05BA08
Zometa
Acidum zoledronicum
100104660
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wlewu dożylnego 4 mg
M05BA08
Zometa
Acidum zoledronicum
100126063
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 4 mg/5 ml
M05BA08
Zometa
Acidum zoledronicum
100309237
roztwór do infuzji 4 mg/100 ml
M05BA08
Zomikos
Acidum zoledronicum
100282656
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 4 mg/5 ml
M05BA08
Wyświetliłem 36 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.