OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


18 według nazwy międzynarodowej Adrenalinum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Adrenalina Aguettant
Adrenalinum
100331952
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 1 mg/10 ml
C01CA24
Adrenalina WZF
Adrenalinum
100124176
roztwór do wstrzykiwań 300 mcg/0,3 ml
C01CA24
Adrenalina WZF 0,1%
Adrenalinum
100030653
roztwór do wstrzykiwań 1 mg/ml
C01CA24
Citocartin 100
Articaini hydrochloridum + Adrenalinum
100000735
roztwór do wstrzykiwań (40 mg + 10 mcg)/ml
N01BB58
Citocartin 200
Articaini hydrochloridum + Adrenalinum
100084301
roztwór do wstrzykiwań (40 mg + 5 mcg)/ml
N01BB58
Dentocaine
Articaini hydrochloridum + Adrenalinum
100220840
roztwór do wstrzykiwań (40 mg + 0,01 mg)/ml
N01BB58
Dentocaine
Articaini hydrochloridum + Adrenalinum
100220939
roztwór do wstrzykiwań (40 mg + 0,005 mg)/ml
N01BB58
Levonor
Noradrenalinum
100037454
roztwór do infuzji 1 mg/ml
C01CA03
Mepidont 2% z adrenaliną 1:100.000
Mepivacaini hydrochloridum + Adrenalinum
100198430
roztwór do wstrzykiwań (0,01 mg + 20 mg)/ml
N01BB53
Noradrenaline Aguettant
Noradrenalinum
100345948
roztwór do infuzji 0,25 mg/ml
C01CA03
Orabloc
Articaini hydrochloridum + Adrenalinum
100308210
roztwór do wstrzykiwań (40 mg + 0,01 mg)/ml
N01BB58
Orabloc
Articaini hydrochloridum + Adrenalinum
100308226
roztwór do wstrzykiwań (40 mg + 0,005 mg)/ml
N01BB58
Septanest z adrenaliną 1:100 000
Articaini hydrochloridum + Adrenalinum
100060602
roztwór do wstrzykiwań (40 mg + 0,01 mg)/ml
N01BB58
Septanest z adrenaliną 1:200 000
Articaini hydrochloridum + Adrenalinum
100060619
roztwór do wstrzykiwań (40 mg + 0,005 mg)/ml
N01BB58
Sinora
Noradrenalinum
100331946
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 1 mg/ml
C01CA03
Xylodont 2% z adrenaliną 1:100.000
Lidocaini hydrochloridum + Adrenalinum
100072137
roztwór do wstrzykiwań (20 mg + 0,01 mg)/ml
N01BB52
Xylodont 2% z adrenaliną 1:50.000
Lidocaini hydrochloridum + Adrenalinum
100072143
roztwór do wstrzykiwań (20 mg + 0,02 mg)/ml
N01BB52
Xylodont 2% z adrenaliną 1:80.000
Lidocaini hydrochloridum + Adrenalinum
100072166
roztwór do wstrzykiwań (20 mg + 0,0125 mg)/ml
N01BB52
Wyświetliłem 18 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.1 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.