OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Afliberceptum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Eylea
Afliberceptum
100291098
roztwór do wstrzykiwań 40 mg/ml
S01LA05
Zaltrap
Afliberceptum
100037810
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 25 mg/ml
L01XX44
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.