OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy międzynarodowej Alemtuzumabum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Lemtrada
Alemtuzumabum
100304487
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 12 mg/1,2 ml
L04AA34
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Lemtrada

Alemtuzumabum
L04AA34 Leki hamujące układ odpornościowy - selektywne
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 12 mg/1,2 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 1,2 ml
ID: 86699
Rpz recepty specjalne
05909991088156
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.