OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Alergoidy-pylkow-roslin

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Allergovit
Alergoidy pyłków roślin
100003975
zawiesina do wstrzykiwań dawki do leczenia początkowego: stężenie A - 1000 TU/ml, stężenie B - 10 000 TU/ml; dawka do leczenia podtrzymującego: stężenie B - 10 000 TU/ml
V01AA
Purethal
Pojedyncze alergoidy pyłków roślin
100111713
zawiesina do wstrzykiwań 500 mcg/ml
V01AA05
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.