OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Alirocumabum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Praluent
Alirocumabum
100353050
roztwór do wstrzykiwań 75 mg
C10AX14
Praluent
Alirocumabum
100353066
roztwór do wstrzykiwań 150 mg
C10AX14
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.