OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Allii-cepae-extractum-fluidum---Allii-sativi-ext

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Cepasmel
Allii cepae extractum fluidum + Allii sativi extractum
100097516
syrop (608 mg + 122 mg)/5 ml
Cepastil
Allii cepae extractum fluidum + Allii sativi extractum
100097522
syrop (608 mg + 122 mg)/5 ml
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.