OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Anidulafunginum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Anidulafungin Sandoz
Anidulafunginum
100381140
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 100 mg
J02AX06
Ecalta
Anidulafunginum
100180542
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 100 mg
J02AX06
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.09 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.