OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Antithrombinum-III-humanum-densatum-cryodesiccat

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Anbinex
Antithrombinum III humanum densatum cryodesiccatum
100108295
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji 500 j.m.
B01AB02
Anbinex
Antithrombinum III humanum densatum cryodesiccatum
100108303
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji 1000 j.m.
B01AB02
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.