OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


3 według nazwy międzynarodowej Asparaginasum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Asparaginase 10000 medac
Asparaginasum
100204509
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 10 000 j.m.
L01XX02
Asparaginase 5000 medac
Asparaginasum
100108852
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 5 000 j.m.
L01XX02
Spectrila
Asparaginasum
100363024
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 10000 j.
L01XX02
Wyświetliłem 3 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.