OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


5 według nazwy międzynarodowej Atazanaviri-sulfas

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Reyataz
Atazanaviri sulfas
100125810
kapsułki twarde 100 mg
J05AE08
Reyataz
Atazanaviri sulfas
100125827
kapsułki twarde 150 mg
J05AE08
Reyataz
Atazanaviri sulfas
100125833
kapsułki twarde 200 mg
J05AE08
Reyataz
Atazanaviri sulfas
100193409
kapsułki twarde 300 mg
J05AE08
Reyataz
Atazanaviri sulfas
100398726
proszek doustny 50 mg
J05AE08
Wyświetliłem 5 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.