OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy międzynarodowej Atezolizumabum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Tecentriq
Atezolizumabum
100395410
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 1200 mg
L01XC
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Tecentriq

Atezolizumabum
L01XC (L01X?)-
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 1200 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 20 ml
ID: 124917
Rpz recepty specjalne
05902768001167
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.