OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy międzynarodowej Autologiczna-frakcja-komorkowa-wzbogacona-o-CD34

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Strimvelis
Autologiczna frakcja komórkowa wzbogacona o CD34+, zawierająca komórki CD34+ transdukowane wektorem retrowirusowym zawierającym ludzką sekwencję cDNA deaminazy adenozynowej (ADA) z ludzkich komórek macierzystych układu krwiotwórczego/progenitorowych CD34
100373330
zawiesina do infuzji 1-10 mln komórek/ml
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Strimvelis

Autologiczna frakcja komórkowa wzbogacona o CD34+, zawierająca komórki CD34+ transdukowane wektorem retrowirusowym zawierającym ludzką sekwencję cDNA deaminazy adenozynowej (ADA) z ludzkich komórek macierzystych układu krwiotwórczego/progenitorowych CD34

zawiesina do infuzji 1-10 mln komórek/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 worek 50 ml
ID: 116664
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.