OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej BCG-ad-immunocurationem

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
BCG - medac
BCG ad immunocurationem
100119519
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do podawania do pęcherza moczowego min. 2x10^8 max. 3x10^9
L03AX03
OncoTICE
BCG ad immunocurationem
100195800
proszek do sporządzania zawiesiny do podawania do pęcherza moczowego 2-8 x 108 CFU żywych, atenuowanych prątków BCG/fiolkę
L03AX03
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.