OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


11 według nazwy międzynarodowej Beclometasoni-dipropionas

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Beclonasal Aqua
Beclometasoni dipropionas
100163644
aerozol do nosa, zawiesina 50 mcg/dawkę
R01AD01
Cortare
Beclometasoni dipropionas
100095641
aerozol inhalacyjny, roztwór 250 mcg/dawkę inh.
R03BA01
Cortare
Beclometasoni dipropionas
100105167
aerozol inhalacyjny, roztwór 100 mcg/dawkę inh.
R03BA01
Formodual
Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras
100128926
aerozol inhalacyjny, roztwór (100 mcg + 6 mcg)/dawkę inh.
R03AK07
Fostex
Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras dihydricus
100177310
aerozol inhalacyjny, roztwór (100 mcg  + 6 mcg)/dawkę
R03AK07
Fostex
Beclometasoni dipropionas anhydricus + Formoteroli fumaras dihydricus
100350493
aerozol inhalacyjny, roztwór (200 mcg + 6 mcg)/dawkę inh.
R03AK08
Fostex Nexthaler
Beclometasoni dipropionas anhydricus + Formoteroli fumaras dihydricus
100291655
proszek do inhalacji (100 mcg + 6 mcg)/dawkę inh.
R03AK07
Fostex Nexthaler
Beclometasoni dipropionas anhydricus + Formoteroli fumaras dihydricus
100350501
proszek do inhalacji (200 mcg + 6 mcg)/dawkę inh.
R03AK08
Riarify
Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras + Glycopyrronii bromidum
100405610
aerozol inhalacyjny, roztwór 87 mcg + 5 mcg + 9 mcg
R03AL09
Trimbow
Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras + Glycopyrronii bromidum
100392327
aerozol inhalacyjny, roztwór 87 mcg + 5 mcg + 9 mcg
R03AL09
Trydonis
Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras + Glycopyrronii bromidum
100405604
aerozol inhalacyjny, roztwór 87 mcg + 5 mcg + 9 mcg
R03AL09
Wyświetliłem 11 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.