OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy międzynarodowej Benralizumab

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Fasenra
Benralizumab
100400759
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 30 mg
R03DX10
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Fasenra

Benralizumab
R03DX10 Przeciwastmatyczne działające ogólnie - różne
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 30 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 126577
Rpz recepty specjalne
05000456031516
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.