OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy międzynarodowej Beractantum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Survanta
Beractantum
100078677
zawiesina do podawania dotchawiczego 25 mg/ml
R07AA02
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Survanta

Beractantum
R07AA02 Układ oddechowy - surfaktany płucne
zawiesina do podawania dotchawiczego 25 mg/ml
- rej. 07456

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 4 ml
ID: 19228
Lz lecznictwo zamknięte
05909990745623
1 fiol. 8 ml
ID: 11810
Lz lecznictwo zamknięte
05909990745616
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.16 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.