OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


8 według nazwy międzynarodowej Betaxololi-hydrochloridum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Betaxolol PMCS
Betaxololi hydrochloridum
100306167
tabletki 20 mg
C07AB05
Betaxomyl
Betaxololi hydrochloridum
100375323
tabletki powlekane 20 mg
C07AB05
Lokren 20
Betaxololi hydrochloridum
100039542
tabletki powlekane 20 mg
C07AB05
Lokren 20
Betaxololi hydrochloridum
100287576
tabletki powlekane 20 mg
C07AB05
Lokren 20
Betaxololi hydrochloridum
100324343
tabletki powlekane 20 mg
C07AB05
Lokren 20
Betaxololi hydrochloridum
100325762
tabletki powlekane 20 mg
C07AB05
Lokren 20
Betaxololi hydrochloridum
100356828
tabletki powlekane 20 mg
C07AB05
Lokren 20
Betaxololi hydrochloridum
100384351
tabletki powlekane 20 mg
C07AB05
Wyświetliłem 8 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.