OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


12 według nazwy międzynarodowej Bisoprololi-fumaras---Amlodipinum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Alotendin
Bisoprololi fumaras + Amlodipinum
100330042
tabletki 5 mg + 5 mg
C07FB07
Alotendin
Bisoprololi fumaras + Amlodipinum
100330065
tabletki 5 mg + 10 mg
C07FB07
Alotendin
Bisoprololi fumaras + Amlodipinum
100330071
tabletki 10 mg + 5 mg
C07FB07
Alotendin
Bisoprololi fumaras + Amlodipinum
100330088
tabletki 10 mg + 10 mg
C07FB07
Concoram
Bisoprololi fumaras + Amlodipinum
100261832
tabletki 5 mg + 5 mg
C07FB07
Concoram
Bisoprololi fumaras + Amlodipinum
100261855
tabletki 5 mg + 10 mg
C07FB07
Concoram
Bisoprololi fumaras + Amlodipinum
100261861
tabletki 10 mg + 5 mg
C07FB07
Concoram
Bisoprololi fumaras + Amlodipinum
100261878
tabletki 10 mg + 10 mg
C07FB07
Sobycombi
Bisoprololi fumaras + Amlodipinum
100325443
tabletki 10 mg + 10 mg
C07FB07
Sobycombi
Bisoprololi fumaras + Amlodipinum
100325450
tabletki 5 mg + 5 mg
C07FB07
Sobycombi
Bisoprololi fumaras + Amlodipinum
100325466
tabletki 5 mg + 10 mg
C07FB07
Sobycombi
Bisoprololi fumaras + Amlodipinum
100325472
tabletki 10 mg + 5 mg
C07FB07
Wyświetliłem 12 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.